Стартирайки през 2007 г. , Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) пое предизвикателството да развие една от най-трудните трансгранични зони в Европа с БВП под 50% от средния за ЕС, със значително изтичане „на мозъци“ и с висок дял на безработица сред образовани лица на възраст 20-34год. Проектните инициативи подпомогнати по програмата за ТГС Румъния – България (2007 – 2013) и ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България (2014 – 2020) осезаемо подобриха живота на местните граждани и техните общности. Все още, обаче, има проблеми за решаване, който следва да потърсят своето решение измежду приоритетите на програмата за периода 2021 – 2027.