ЗА ПРОЕКТА

Проект RoBulUs цели да:

  • Повиши осведомеността и насърчи интереса на младите хора към използването на законовите възможности за участие в процесите на вземане на решение по отношение планирането и изпълнението на оперативните програми
  • Разработи пилотни инструменти, които да подпомагат включването на младите хора в процесите по планиране и последващо изпълнение на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България в техните общности и региони.

Очаквани резултати

Практическо описание на механизмите, чрез които гражданите могат да се ангажират в планирането и бъдещото изпълнение на оперативните програми на регионално и местно ниво в България и в Румъния

Мобилно приложение за повишаване знанията на младите хора относно политиката на сближаване и новите приоритети на програмата за териториално сътрудничество (ТГС) между България и Румъния

Онлайн ръководство за участие в процесите на вземане на решение на регионално и местно ниво по отношение планирането и бъдещото изпълнение на ТГС Програмата Румъния – България 2021 – 2027

Експериментални работни срещи и финална конференция