Bugetul alocat pentru instrumentul ЕТС  pentru perioada 2021 – 2027 este de 8 miliarde euro. Aceste resurse vor sprijini cooperarea peste granițele naționale printr-o serie de programe INTEREG, împărțite în trei categorii.

INTERREG A
Cooperare transfrontalieră
72,2% din toate resursele

Aceste programe au scopul de a reuni regiuni sau autorități locale care împărtășesc o frontieră terestră comună pentru a dezvolta zone de frontieră, pentru a exploata potențialul lor de creștere neutilizat și pentru a aborda împreună provocările comune identificate.

INTERREG B
Cooperare internațională și maritimă
18.2 % din toate resursele

Aceste programe acoperă teritorii internaționale sau de coastă mai mari și își propun să consolideze cooperarea, pe baza activităților care promovează dezvoltarea teritorială integrată între unitățile naționale, regionale și locale din marile zone geografice europene.

INTERREG C
Cooperare interregională
6.1 % din toate resursele

Aceste programe au ca scop sporirea eficacității politicii de coeziune prin acțiuni care încurajează schimbul de experiențe între regiuni pe teme precum planificarea și implementarea programelor, dezvoltarea urbană durabilă și multe altele.