Politica de unificare

Politica de unificare (și Politica de coeziune) urmărește să asigure dezvoltarea armonioasă și echilibrată a statelor membre ale UE prin consolidarea coeziunii economice și sociale și reducerea disparităților în nivelurile de dezvoltare între regiuni. (Art. 174 din Tratat)

Politica de coeziune, cu un buget total de peste 350 miliarde EUR, este politica de investiții de bază a UE și una dintre cele mai concrete manifestări ale solidarității europene. Instituțiile stabile și capacitatea administrativă fiabilă sunt cheia succesului investițiilor. Cetățenii au un rol important de jucat în creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice și în îmbunătățirea eficienței și eficacității investițiilor publice. (Sursa: Centrul de presă al Comisiei Europene)

Obiectivele Politicii de coeziune pentru perioada 2021 – 2027 sunt:

  • O Europă mai inteligentă
  • O Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon
  • O Europă mai conectată
  • O Europă mai socială
  • O Europă mai aproape de cetățenii săi

Provocările pentru implementarea politicii de coeziune sunt:

  • Majoritatea cetățenilor nu înțeleg Politica de coeziune și beneficiile acesteia pentru viața lor și, prin urmare, continuă să își critice guvernele pentru contribuția lor la dezvoltare;
  • Citizens are not active enough in decision-making processes;
  • Mecanismele de participare civică la nivel național și local și accesul la informațiile publice nu sunt cunoscute de mulți cetățeni și doar câțiva tineri (probabil în afară de liderii tinerilor și lucrătorii) sunt familiarizați cu cadrul legal relevant din Bulgaria și România.