Ghid interactiv
"Viziune pentru convergentă"

Noi, cetățenii unei societăți democratice, trebuie să profităm de oportunitatea garantată prin lege de a ne implica în planificarea și elaborarea politicilor. Acest lucru este deosebit de important atunci când aceste politici se referă la dezvoltarea locală sau regională, pentru că ÎMPREUNĂ NE SCHIMBĂM REGIUNEA.

UE este regiunea mea

Politicile și instrumentele UE în sprijinul dezvoltării regionale

Unul dintre obiectivele directoare ale Uniunii Europene este consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și a solidarității între statele membre. Acordarea de sprijin pentru a aborda provocările regiunilor mai înapoiate (printre care se numără Bulgaria și România) are un rol crucial în dezvoltarea economică locală și în îmbunătățirea infrastructurii, dar și în îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

Alocarea sprijinului UE pe regiuni

Procesul de programare sau modul în care sunt create politicile de sprijin și dezvoltare la nivel european, național și regional.

Uniunea Europeană, prin intermediul organismelor sale, stabilește nivelul pe care trebuie să-l atingă întreaga Comunitate într-o anumită perioadă. Astfel, acesta stabilește cadrul, obiectivele și bugetul pentru politicile sale. Cu toate acestea, fiecare țară, și chiar fiecare regiune din cadrul acesteia, are propriile probleme și provocări, pe care va încerca să le rezolve cu sprijinul pe care îl poate oferi. Cine și cum stabilește în ce direcție trebuie direcționate resursele și intervențiile?

Nivelurile și oportunitățile de participare a cetățenilor UE la programarea obiectivelor strategice de dezvoltare

Cetățenii pot influența și participa la acest proces de programare iar o astfel de participare are un rol din ce în ce mai important pentru viitorul regiunii și al țării.

Conceptul de participare civică activă devine din ce în ce mai important în contextul planificării și programării regionale. Cetățenii sunt cei care au un rol important de jucat în creșterea transparenței și a responsabilității autorităților publice, dar mai ales în îmbunătățirea eficacității și eficienței investițiilor publice. De aceea, unul dintre obiectivele politicii de coeziune 2021-2027 este de a apropia Europa de cetățeni.

O serie de documente la nivel internațional, european și național oferă mecanismele legale pentru participarea cetățenilor și procesele democratice de luare a deciziilor. Acestea introduc „căi” pentru incluziune, la mai multe niveluri, chiar și în procesul de programare aparent complicat.

Participarea cetățenilor la punerea în aplicare a strategiilor și la obținerea de rezultate

De asemenea, cetățenii se pot implica în obținerea de rezultate reale, concrete și măsurabile.

Inițierea și punerea în aplicare a unor proiecte cu un obiectiv diferit este unul dintre cele mai utilizate și eficiente mecanisme de participare a cetățenilor la dezvoltarea locală și regională. În mod logic, purtătorul unei idei este cel mai mare susținător și cel mai rațional aplicator al acesteia. Fondurile UE permit organizaților civice să dezvolte și să implementeze proiecte proprii și proiecte partenere. Acest lucru extinde oportunitatea cetățenilor de a contribui la dezvoltarea locală sau regională sau de a se implica activ în rezolvarea unei probleme locale prin punerea în aplicare a ideii lor (relativ) în mod independent, în felul lor și cu propriile eforturi.