OAMENII POT CREA SCHIMBAREA PRIN PUNEREA ÎN APLICARE A PROPRIILOR INIȚIATIVE

Există provocări în viața de zi cu zi a fiecărei comunități. Adesea, autoritățile locale nu reușesc să acopere toate domeniile problematice din mai multe motive – buget insuficient, prioritatea și urgența sarcinilor, lipsa de conștientizare a dificultăților existente etc. Apoi, activitățile de abordare a acestor provocări pot fi inițiate de către oameni, de către membrii acelei comunități, iar implementarea financiară poate fi asigurată prin intermediul politicii de coeziune.

Inițierea și punerea în aplicare a unor proiecte cu un obiectiv diferit este unul dintre cele mai utilizate și eficiente mecanisme de participare a cetățenilor la dezvoltarea locală și regională. Prin intermediul acestuia, cetățenii se implică activ în rezolvarea unei probleme locale prin punerea în aplicare a ideii lor (relativ) în mod independent, în felul lor și cu propriile eforturi. Adesea, acest lucru este organizat și pus în aplicare prin intermediul unor organizații non-profit (civice).

Oportunitățile de finanțare specifice sunt oferite prin așa-numitele proceduri de selecție a proiectelor. Fiecare procedură are propriile obiective, buget și rezultate preconizate (care corespund celor stabilite în programul operațional relevant). Aceste condiții, împreună cu cerințele pentru solicitanți, activitățile și costurile eligibile, precum și criteriile de evaluare, sunt stabilite în așa-numitele Condiții (Orientări) pentru cererile de finanțare și în anexele acestora. Proiectele acestor documente sunt publicate pe site-ul web al programului în cauză sau în sistemul electronic de depunere a cererilor. În acest fel, autoritatea de management oferă părților interesate posibilitatea de a prezenta în scris obiecții și propuneri într-un termen rezonabil. În consecință, orice persoană fizică sau juridică interesată poate prezenta în scris, în conformitate cu procedura menționată anterior, propunerile sale de îmbunătățire a textelor condițiilor sau de extindere/reducere a domeniului de aplicare a acestora. Este important ca propunerile făcute să nu conducă la modificări care ar putea încălca principiile egalității și concurenței loiale, discriminării sau egalității de șanse. Acestea nu trebuie să conducă la o deviere a obiectivelor procedurii și a rezultatelor urmărite, în măsura în care acestea sunt „declanșate” de programul operațional în cauză.

După perioada de comentarii publice, se iau în considerare toate propunerile primite. Unele dintre acestea sunt reflectate în condițiile de solicitare  și, respectiv, în anexele acestora, în timp ce altele sunt respinse motivat.

Documentația procedurii aprobate se publică pe site-ul web al programului în cauză și în sistemul electronic unic. Toate părțile interesate care îndeplinesc criteriile stabilite în cadrul procedurii au dreptul de a-și prezenta propunerile de proiecte sau de a solicita finanțare nerambursabilă. Propunerile de proiecte pot fi depuse în principal de către organizații. Sprijinul individual pentru persoane fizice poate fi obținut în anumite cazuri, care sunt semnificativ limitate ca număr și posibilități.

De asemenea, ideea de proiect trebuie să îndeplinească obiectivele și activitățile eligibile stabilite prin procedură și să se încadreze în bugetul și calendarul minim și maxim. Unele proceduri necesită o cofinanțare din partea solicitantului, care poate varia între 2 și 25% din buget. Proiectul se depune în scris la structura aprobată, sub forma unui formular de cerere și a unui buget, și este însoțit de un set de documente, a căror listă completă este, de asemenea, prevăzută în condițiile de depunere a cererii.

Propunerile de proiecte primite până la termenul limită sunt examinate și evaluate în conformitate cu criterii predefinite. Se încheie un acord de finanțare cu organizațiile care au primit cel mai mare punctaj, iar proiectul urmează să fie pus în aplicare așa cum este descris în cerere. Punerea în aplicare, administrarea și contabilitatea proiectului se supun normelor și procedurilor stabilite în mod expres de către autoritatea de management. Acestea nu trebuie să încalce dispozițiile legale.

Implementarea proiectului generează anumite rezultate. În primul rând, acestea reprezintă o indicație a punerii în aplicare a ideii de proiect, așa cum cetățenii și organizațiile lor au conceptualizat- o pentru a-și atinge obiectivele de rezolvare a unei probleme sociale, economice sau de altă natură la nivel local sau regional. În al doilea rând, acestea sprijină punerea în aplicare a obiectivelor programului, inclusiv crearea de efecte pentru dezvoltarea echilibrată a țării ca stat membru al UE.

Utilizarea eficientă a acestui mecanism de participare a cetățenilor este, de asemenea, importantă. Chiar și în cazurile în care proiectele nu primesc finanțare, acestea oferă celor de la putere o perspectivă asupra problemelor societale care se poate reflecta în alte proceduri de finanțare sau în programarea ulterioară.

Care sunt pașii?

  1. Identificarea programului care poate finanța implementarea unei idei sau rezolvarea unei probleme specifice – în acest scop, ar trebui identificat un program care să ofere sprijin organizațiilor civice care vizează abordarea acestor tipuri de domenii problematice;
  2. Monitorizarea periodică a dezvoltării programului, inclusiv a proiectelor de documente de candidatură;
  3. Implicarea în consultările publice pentru a asigura o mai bună eficiență a procedurii și pentru a elimina inexactitățile și ambiguitățile din texte;
  4. Prezentarea (dezvoltarea) ideii de proiect în forma și în termenele solicitate;
  5.  Implementarea (sub rezerva aprobării sau negocierii finanțării solicitate) în forma, în termenele și cu obținerea rezultatelor declarate. Pe parcursul procesului de implementare a proiectului trebuie respectate toate regulile și cerințele reglementărilor în vigoare sau cerințele programului de finanțare specific;
  6. Raportarea în formatul și în intervalul de timp stabilite de program. Raportul final al proiectului trebuie să demonstreze îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.