POLITICILE ȘI INSTRUMENTELE UE ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Politica de coeziune a UE

Politica de coeziune face parte din strategia Uniunii Europene de promovare și sprijinire a „dezvoltării armonioase globale” a statelor membre și a regiunilor sale. Obiectivul Politicii de coeziune a UE este de a accelera coeziunea economică și socială prin reducerea disparităților de dezvoltare dintre regiuni. Acesta vizează domenii-cheie a căror consolidare și dezvoltare va ajuta UE să facă față provocărilor secolului XXI și să rămână competitivă la nivel mondial.

Pentru a pune în aplicare această politică, Uniunea Europeană a alocat resurse semnificative sub formă de diverse instrumente financiare, printre care:

Fondul European de Dezvoltare Regională

care investește în regiuni și al cărui obiectiv principal este de a îmbunătăți coeziunea economică și socială teritorială prin investiții în sectoare care sprijină creșterea pentru a îmbunătăți competitivitatea și a crea locuri de muncă. Fondul sprijină, de asemenea, inițiativele de cooperare transfrontalieră.

Fondul Social European

care investește în oameni și urmărește să îmbunătățească oportunitățile de angajare și de educație. Printre obiectivele sale principale se numără oferirea sprijinului necesar persoanelor defavorizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială și

Fondul de Coeziune

care investește în creșterea ecologică și în dezvoltarea durabilă, precum și în îmbunătățirea legăturilor în statele membre al căror PIB se situează sub 90% din media UE de 28 de state membre

Elaborarea unei politici de coeziune „modernizate” pentru perioada 2021-2027 a făcut obiectul unor discuții intense. Au fost introduse reforme în ceea ce privește concentrarea priorităților de investiții, criteriile de alocare a fondurilor, sarcina administrativă și altele. De asemenea, a fost propusă o formă mai structurată pentru obiectivele prioritare ale strategiei:

1. o Europă mai inteligentă (prin inovare, digitalizare, schimbări economice);
2. o Europă mai ecologică, fără emisii de dioxid de carbon;
3. o Europă mai bine conectată;
4. o Europă mai socială;
5. o Europă mai aproape de cetățeni

Cooperarea teritorială europeană

Cooperarea teritorială europeană (CTE) este instrumentul politicii de coeziune, menit să rezolve probleme care depășesc frontierele naționale și necesită o soluție comună și să dezvolte potențialul diferitelor teritorii prin eforturi comune. Acesta oferă un cadru pentru punerea în aplicare a inițiativelor comune și a schimburilor de politici între autoritățile naționale, regionale și locale din diferite state membre. Pentru a realiza acest lucru, „Uniunea dezvoltă și pune în aplicare propriile inițiative care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale”, incluse și finanțate prin intermediul programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”).

INTERREG este construit în jurul a trei direcții de cooperare:

INTERREG A

Cooperare transfrontalieră

Aceste programe au scopul de a reuni regiuni sau autorități locale care împărtășesc o frontieră terestră comună pentru a dezvolta zone de frontieră, pentru a exploata potențialul lor de creștere neutilizat și pentru a aborda împreună provocările comune identificate.
72,2% din toate resursele

INTERREG B
Cooperare internațională și maritimă

Aceste programe acoperă teritorii internaționale sau de coastă mai mari și își propun să consolideze cooperarea, pe baza activităților care promovează dezvoltarea teritorială integrată între unitățile naționale, regionale și locale din marile zone geografice europene.
18.2 % din toate resursele

INTERREG C

Cooperare interregională

Aceste programe au ca scop sporirea eficacității politicii de coeziune prin acțiuni care încurajează schimbul de experiențe între regiuni pe teme precum planificarea și implementarea programelor, dezvoltarea urbană durabilă și multe altele.
6.1 % din toate resursele

Prin urmare, politica de convergență a UE oferă un impuls pentru dezvoltarea regională la mai multe niveluri: național și internațional.

În primul rând, oferă un sprijin financiar substanțial pentru a dezvolta punctele forte ale țărilor (priorități) sau pentru a depăși zonele slabe (probleme). Astfel, direcționează, de asemenea, resursele către găsirea unei direcții comune de creștere sau către rezolvarea problemelor din anumite regiuni ale țării prin cooperare comună la nivel supranațional și interregional.

Obiectivele naționale sunt puse în aplicare prin intermediul programelor operaționale, iar obiectivele regionale prin intermediul familiei de programe INTERREG.

Programul CBC România - Bulgaria

Dintre aceste programe, o atenție specială ar trebui acordată programului INTERREG România – Bulgaria. Acest program concentrează fondurile și eforturile asupra a două dintre cele mai sărace regiuni ale UE, cu multe provocări teritoriale, dar și cu o concentrare ridicată de resurse locale și, prin urmare, cu potențial de dezvoltare.

Acest program are ca scop dezvoltarea zonei de frontieră dintre cele două țări partenere. Principalul său obiectiv strategic este acela de a implica oamenii, comunitățile și economiile din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria și de a asigura participarea acestora la dezvoltarea comună a cooperării, utilizând resursele și bunurile umane, naturale și de mediu disponibile într-un mod durabil.

Regiunea țintă a programului este formată din 7 județe din România (Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța) și 8 districte din Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrich).

Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria funcționează cu succes în acest format din 2007.  Acesta a generat progrese tangibile în dezvoltarea regiunii în multe dintre domeniile problematice, investind cu succes fonduri în domeniul lucrărilor publice, al protecției mediului, al calificării și integrării resurselor umane, al consolidării capacităților de cooperare și al schimbului de experiență între organizațiile publice și cele ale societății civile.  

În următoarea perioadă de programare: 2021-2027, INTERREG VI-A România-Bulgaria va lucra pe următoarele priorități:

 1. O regiune mai bine conectată, care să sprijine activitățile pentru:
  • Îmbunătățirea conectivității și a mobilității râului Dunării;
  • Îmbunătățirea condițiilor de navigație și de siguranță pe Dunăre;
 2. O regiune integrată axată pe acțiuni pentru:
  • Construcția traseului de biciclete Eurovelo 6;
  • Sprijinirea activităților turistice, a sectoarelor și industriilor conexe ca mijloc de diversificare economică și de creare de locuri de muncă în zona programului;
  • Asigurarea faptului că activitățile economice sunt durabile și nu provoacă daune suplimentare mediului înconjurător;
  • Asigurarea forței de muncă necesare prin formarea competențelor în domeniul turismului sau în sectoare conexe;
  • Utilizarea centrelor urbane ca motoare de creștere și promovarea legăturilor dintre orașe, cu accent pe diversificarea economică și crearea de locuri de muncăл

Link-uri utile: 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.