Интерактивно ръководство
"Визия за сближаване"

Ние, гражданите на едно демократично общество,
трябва да се възползваме от законово осигурената ни възможност за включване
при планирането и формирането на политики.
Това е особено важно, когато тези политики касаят местното или регионално развитие,
защото ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН.