Despre proiect

Proiectul RoBulUs este planificat ca un instrument de susținere și promovare a implicării civice în procesele decizionale. A apărut datorită acuzațiilor în legătură cu implicarea slabă a cetățenilor în aceste procese din Bulgaria și România, indiferent de canalele de participare publică furnizate de autoritățile publice.
Inițiativa are în vedere un set integrat de activități de cercetare, planificare, dezvoltare și diseminare.

The Initiative includes an integrated set of research, design, development and dissemination activities.

Proiectul RoBulUs își propune să:

Creșterea gradului de conștientizare și încurajarea interesului tinerilor în utilizarea oportunităților legale pentru a participa la procesele de luare a deciziilor privind planificarea și implementarea programelor operaționale;

Dezvoltarea instrumentelor pilot pentru a sprijini includerea tinerilor în procesele de planificare și urmărire a programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria în comunitățile și regiunile lor.

Rezultate așteptate:

Descrierea practică a mecanismelor prin care cetățenii se pot angaja în planificarea și implementarea viitoare a programelor operaționale la nivel regional și local în Bulgaria și România;

Aplicație mobilă pentru creșterea cunoștințelor tinerilor despre politica de coeziune și noile priorități ale Programului de cooperare teritorială (CBC) dintre Bulgaria și România;

Ghid online pentru participarea la procesele decizionale la nivel regional și local cu privire la planificarea și implementarea viitoare a programului CBC România - Bulgaria 2021 - 2027

Ateliere experimentale și o conferință finală

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.