Politica de unificare (și Politica de coeziune) urmărește să asigure dezvoltarea armonioasă și echilibrată a statelor membre ale UE prin consolidarea coeziunii economice și sociale și reducerea disparităților în nivelurile de dezvoltare între regiuni. (Art. 174 din Tratat)

Politica de coeziune, cu un buget total de peste 350 miliarde EUR, este politica de investiții de bază a UE și una dintre cele mai concrete manifestări ale solidarității europene. Instituțiile stabile și capacitatea administrativă fiabilă sunt cheia succesului investițiilor. Cetățenii au un rol important de jucat în creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice și în îmbunătățirea eficienței și eficacității investițiilor publice. (Sursa: Centrul de presă al Comisiei Europene)

Obiectivele Politicii de coeziune
pentru perioada 2021 - 2027 sunt:

  • 01. O Europă mai inteligentă
  • 02. O Europă mai verde, cu emisii reduse de carbon
  • 03. O Europă mai conectată
  • 04. O Europă mai socială
  • 05. O Europă mai aproape de cetățenii săi

Provocările pentru implementarea politicii de coeziune sunt:

Nu toți cetățenii înțeleg Politica de coeziune a UE și prioritățile sale strategice, precum și modul în care principiile sale se transformă în practică.

Nu toți cetățenii înțeleg beneficiile Politicii de coeziune în viața lor de zi cu zi și au tendința de a-și critica guvernele pentru că contribuie la aceasta.

Participarea cetățenilor este o condiție prealabilă pentru transparența și eficiența guvernului sau a procesului decizional regional/local, însă cetățenii nu sunt suficient de eficienți.

Mecanismele de participare a populației în administrația de stat și locală nu sunt populare și foarte puțini tineri sunt familiarizați cu această legislație în Bulgaria și România.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.