Participarea cetățenilor reprezintă o oportunitate de a aborda provocările la nivel local și regional. Aceasta asigură implicarea reală a oamenilor în găsirea de soluții la problemele cotidiene și în punerea în aplicare a acțiunilor care contribuie la construirea unei societăți mai bune.

Deși există diferite mecanisme și căi pentru participarea cetățenilor, aceasta se exprimă cel mai adesea prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor inițiative de diferite tipuri și naturi. Politica de coeziune a UE oferă resurse pentru punerea în aplicare tocmai a unor astfel de activități, care sprijină dezvoltarea economică și socială a regiunilor aflate în dificultate.

Zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria este una dintre acele regiuni defavorizate care caută soluții la provocări comune pentru a debloca întregul spectru al potențialului lor neexploatat. Acest lucru este susținut de programul comun de cooperare transfrontalieră.

 

Această secțiune prezintă 6 povești de succes ale participării civice în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, ale căror rezultate au contribuit la rezolvarea unor probleme specifice ale zonei transfrontaliere și, de asemenea, au dat un impuls dezvoltării acesteia. 

Ruse, Bulgaria
Poveste de succes Fundației ”Idein razvitie”
Silistra, Bulgaria
Poveste de succes“Organizaţia Tinerilor pentru Silistra Europeană“
Constanta, Romania
Poveste de succes ONG `Mare Nostrum`
Vidin, Bulgaria
Poveste de succes „Centrul de tineret liber“  
Calarasi, Romania
Poveste de succes AISSER
Vidin, Bulgaria
Poveste de  succes  ”Institutului pentru Inovare și Cooperare Teritorială”