Oportunitatea de a te implica în îmbunătățirea și modernizarea aplicației mobile RoBulUs

În contextul proiectului RoBulUs, am creat o aplicație mobilă pentru a crește gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la politica de coeziune și la contribuția acesteia la îmbunătățirea comunităților noastre și a vieții de zi cu zi. Aplicația mobilă prezintă programele naționale și interregionale la care participă Bulgaria și România și promovează implicarea civică în planificarea și implementarea acestora.

Aplicația mobilă RoBulUs este disponibilă pentru toate părțile interesate care, pe lângă faptul că o pot utiliza, se pot implica în procesele de evaluare, îmbunătățire și actualizare a acesteia.

Contactați-ne pentru a ne prezenta ideile dumneavoastră

Aplicația mobilă facilitează interacțiunea cu autoritățile locale în beneficiul dezvoltării locale

Lumea de astăzi este dinamică, digitală, plină de inovații. Dispozitivele mobile au devenit de mult timp mult mai mult decât un mijloc de comunicare și au ocupat o parte semnificativă din viața noastră de zi cu zi. Ele sunt o sursă de informații, un mijloc de schimb de informații, un canal de comunicare… și chiar un instrument de afirmare și de apărare a propriei poziții civice.

Tinerii sunt sensibili la problemele actuale. Ei sunt activi, responsabili și concentrați. Își prețuiesc timpul și resursele, direcționându-le către lucrurile care contează cu adevărat. Și ce este mai important decât să te implici în modelarea viitorului comunității și regiunii tale locale?

În cadrul proiectului RoBulUs, a fost creată o aplicație mobilă pentru a oferi confortul noilor tehnologii și pentru a asigura posibilitatea de implicare în procesele decizionale privind dezvoltarea locală și regională.

Aplicația RoBulUs oferă informații sintetizate despre natura și aplicarea politicii de coeziune a UE și despre prioritățile acesteia pentru perioada 2021-2027. Anexa prezintă în rezumat programele naționale, transfrontaliere și interregionale la care Bulgaria și România participă în perioada de programare actuală și în cea anterioară. Acesta oferă, de asemenea, sfaturi practice privind exercitarea participării civice, inclusiv prin accesul la celelalte produse ale proiectului – manualul „Viziune pentru convergență” și o serie de videoclipuri privind bunele practici în implementarea programului INTERREG V-A România-Bulgaria. Aplicația este deosebit de utilă pentru că oferă posibilitatea de a interacționa cu autoritățile locale și de a participa la discuții publice active privind documentele strategice și cererile de finanțare.

Aplicația mobilă este disponibilă pe Google Play

Manualul interactiv „Viziune pentru coeziune” sprijină tinerii în exercitarea angajamentului lor civic

Participarea civică este dreptul oamenilor de a participa pe deplin la procesele de planificare strategică și de gestionare. Aceasta le permite părților interesate să se implice în dezvoltarea de soluții, contribuind astfel la găsirea celor care funcționează pentru toate părțile. În plus, aceasta constituie un angajament de punere în aplicare și monitorizare a acestor decizii.

Participarea cetățenilor poate lua diferite forme și expresii. De cele mai multe ori, rezultatul principal este legat de crearea unei schimbări sociale sau societale semnificative și, de obicei, aduce cu sine o serie de efecte complementare.

Tinerii sunt principala sursă de idei inovatoare, aducând resurse și energie pentru a le realiza.

Aceștia sunt, de asemenea, beneficiarii așteptați ai schimbării. Prin urmare, ei sunt cei care ar trebui să își accepte rolul de parteneri cu drepturi depline în planificarea strategică și să își expună deschis poziția față de problemele actuale. Aceasta înseamnă să profite de dreptul la implicare democratică pe care îl au prin mecanismele prevăzute de lege.

Ghidul interactiv „Viziune pentru coeziune„, elaborat în cadrul proiectului RoBulUS, îi ajută în acest sens. Ghidul oferă informații sintetizate despre căile existente pentru participarea cetățenilor în contextul politicii de coeziune și oferă îndrumări privind modul de a le stăpâni și de a le pune în practică. Pentru toți cetățenii interesați, acesta este un instrument valoros pentru a afla despre oportunitățile de implicare în dezvoltarea regională și locală.

Ghidul este complet gratuit și este disponibil pentru toate părțile interesate.

Interesul internațional pentru produsele proiectului RoBulUs

Echipa proiectului RoBulUs a fost invitată de rețeaua profesională europeană Border Focal Point Network pentru a împărtăși succesele obținute în lucrul cu tinerii și în promovarea cetățeniei active a acestora.

Seria „‘Dincolo de frontiere: Dezbateri la micul dejun” (‘Beyond Borders: Breakfast Debates’) este concepută pentru a evidenția modalitățile prin care regiunile transfrontaliere pot fi sprijinite pentru a-și depăși problemele specifice, utilizând în același timp numeroasele lor resurse. Cea de-a șasea ediție a dezbaterilor a fost dedicată noului an 2022, desemnat drept Anul Tineretului. Acesta a avut loc la 3 februarie 2022, iar proiectul RoBUlUs a fost una dintre cele două bune practici în domeniul tineretului prezentate.

Mulțumim pentru invitație și pentru interesul manifestat și vă prezentăm înregistrarea dezbaterii aici:

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/watch-again-beyond-borders-breakfast-debate-6-european-youth-cross-border-cooperation

Conferința finală „Viziune pentru coeziune” a încheiat implementarea proiectului RoBulUs

Peste 50 de participanți din Bulgaria și România au luat parte la conferința finală „Viziune pentru coeziune” desfășurată pe data de 21 decembrie 2021, din cadrul proiectului RoBulUs „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră România-Bulgaria”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfășurat într-o formă hibridă, cu posibilitatea participării online și în persoană, oferind astfel o oportunitate de a implica toate părțile interesate din zona transfrontalieră româno-bulgară.

Obiectivul general al evenimentului a fost acela de a responsabiliza tinerii în crearea de schimbări economice și sociale pentru comunitatea locală și pentru regiune, informându-i cu privire la oportunitatea de a se implica în planificarea strategică și în procesul decizional, precum și de a motiva inițiativa și participarea la planificarea și implementarea programelor finanțate prin Politica de Coeziune a UE pentru perioada 2021-2027.

 

Grupul de vorbitori a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și private, ai autorităților locale și ai grupurilor de inițiativă cetățenească pentru a discuta despre participarea civică prin prisma politicii de coeziune și a programelor operaționale/transfrontaliere.

În prima parte a forumului, experții de la Centrul regional de informare – Dobrich au făcut o prezentare a politicii de coeziune, a acordului de parteneriat și a programelor Republicii Bulgaria pentru următorii 7 ani. Autoritatea de Management a programului INTERREG VI-A și-a prezentat viziunea de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

Următorul panel a definit posibilitatea de a implica cetățenii în procesele de planificare strategică la nivel local și regional, explicând căile de urmat în acest sens prin exemplul creării Planurilor integrate de dezvoltare municipală (PIDM). În cele din urmă, reprezentanții uneia dintre asociațiile active de cetățeni din regiunea Dobrich au împărtășit motivația lor de a iniția și implementa o serie de inițiative în sprijinul dezvoltării locale.

Printre participanții la eveniment, pe lângă cetățenii cu inițiativă, s-au aflat și reprezentanți interesați ai administrațiilor municipale, ai organizațiilor private și ai ONG-urilor. Acesta este un semn al interesului pentru acest subiect din partea tuturor părților, al dorinței de a coopera unii cu alții și de a obține rezultate mai durabile în materie de politici publice.

La finalul forumului, echipa de proiect a prezentat instrumentele interactive create în beneficiul participării civice și al interacțiunii dintre autoritățile locale și populație.

Pe 21 decembrie va avea loc Conferința finală „Viziune pentru coeziune” a proiectului RoBulUs

Timp de aproape 12 luni, echipa de proiect RoBulUs a lucrat pe tema participării cetățenilor și a oportunităților de implicare în planificarea, dezvoltarea și implementarea programelor operaționale ale României și Bulgariei și a programului de cooperare transfrontalieră INTERREG VI-A.

În această perioadă, echipa de proiect a cercetat legislația bulgară și românească, a elaborat un ghid și un manual de stăpânire a mecanismelor de participare civică, a filmat și prezentat 6 exemple bune de implementare a propriilor idei, a propus o aplicație mobilă pe care a testat-o și experimentat-o cu potențialii săi utilizatori.

Astăzi, organizăm ultima noastră conferință „Viziune pentru coeziune” ca să:

  • Rezumăm ceea ce am făcut până acum; 
  • Prezentăm în practică procesul de planificare al dezvoltării locale;
  • Vă prezentăm programele Republicii Bulgaria pentru perioada 2021 – 2027, care sunt susținute de politica de coeziune a UE;
  • Încurajăm angajamentului civic și valorificarea capitalului de idei, resurse și motivație al tinerilor pentru a realiza dezvoltarea locală și regională;
  • Creăm condițiile și o cale de discuție a ideilor și a unei potențiale colaborări între cetățeni și administrațiile locale.

Subiectele conferinței se bazează pe practică și experiență reală și vor fi de folos tuturor tinerilor, lucrătorilor de tineret și liderilor care doresc să participe mai activ în procesele de planificare și implementare a programelor operaționale ale Republicii Bulgaria și INTERREG VI-A România – Bulgaria.

Evenimentul este organizat într-o formă hibridă, cu posibilitatea participării online și în sală – cu respectarea condițiilor prevăzute la punctul 32 din Ordinul Ministerului Sănătății pentru înscriere, după prezentarea unui document valabil de vaccinare, de pre-bolnăvire sau de examinare.

Locurile sunt limitate, vă rugăm să le solicitați aici până la data de 17 decembrie.

Sesiuni experimentale pentru testarea instrumentelor pilot RoBulUs

În cadrul inițiativei RoBulUs, au fost elaborate un manual interactiv „Viziune pentru coeziune” și o aplicație mobilă. Acestea sunt concepute pentru a servi tinerilor din Bulgaria și România, facilitând implicarea lor în calitate de cetățeni în procesele de luare a deciziilor în planificarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 în fața programelor naționale și regionale.

În ultima lună, au fost organizate 3 sesiuni experimentale, în cadrul cărora ne-am întâlnit cu potențialii utilizatori ai produselor proiectului:

  • cu studenții de la Universitatea de Management pe 23 noiembrie 2021;
  • cu tineri antreprenori și lideri de tineret pe 26 noiembrie 2021, online;
  • cu elevii de la Liceu privat de turism și antreprenoriat „Raiko Tsonchev” – Dobrich pe 10 decembrie 2021,

Pe parcursul programului de câteva ore, împreună cu tinerii participanți, am discutat despre natura și scopul politicii de coeziune și despre rolul implicării lor în procesul de luare a deciziilor legate de planificarea și implementarea acesteia. Conținutul manualului interactiv a fost discutat în detaliu, permițând tinerilor participanți să se orienteze în ceea ce privește responsabilitățile instituțiilor și părților interesate implicate în planificarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune la nivel internațional, național și regional. Printre alte beneficii, această analiză a oferit premisele pentru dobândirea de noi cunoștințe și abilități necesare pentru a practica participarea civică în legătură cu dezvoltarea locală și regională.

În următoarea parte a sesiunilor, participanții au primit sarcini practice (de grup și individuale) legate de aplicația mobilă, cu scopul de a testa viteza și accesibilitatea acesteia, precum și inteligibilitatea informațiilor prezentate.

Fiecare eveniment s-a încheiat cu o evaluare din partea participanților. Majoritatea acestora (87%) au identificat instrumentele pilot ale proiectului ca fiind un instrument util pentru participarea civică în domeniul politicii de coeziune și au sugerat că acestea ar contribui la creșterea implicării civice a tinerilor în procesul decizional local și regional.

Prezentarea proiectului RoBulUs în fața a peste 50 de municipalități bulgare

Proiectul RoBulUs:  „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România” și produsele sale au fost prezentate în cadrul conferinței „O Europă mai apropiată – Platformă deschisă pentru inițiative civice”, care a avut loc online pe 30 noiembrie.

Conferința a fost organizată de Asociația pentru Responsabilitate Socială și Dezvoltare prin Inovare (ASORI) și a reunit peste 70 de participanți – reprezentanți a peste 50 de municipalități bulgare.

În cadrul scurtei noastre prezentări, am reușit să acoperim toate evoluțiile proiectului, cu accent pe aplicația mobilă. Am prezentat reprezentanților administrațiilor locale ale municipalităților participante posibilitatea de a se înscrie pe lista municipalităților – destinatari ai mesajelor din canalul de comunicare construit al aplicației, ceea ce le-ar ajuta să îmbunătățească interacțiunea cu locuitorii comunei și să diversifice conceptele de proiect pentru dezvoltarea locală.

Toate administrațiile municipale și regionale își pot înregistra interesul de a fi incluse în lista de destinatari ai mesajelor cetățenilor, contactând echipa de proiect.

Povești de succes ale participării cetățenilor în implementarea programului INTERREG România-Bulgaria

Participarea cetățenilor reprezintă o oportunitate de a aborda provocările la nivel local și regional. Aceasta asigură implicarea reală a oamenilor în găsirea de soluții la problemele cotidiene și în punerea în aplicare a acțiunilor care contribuie la construirea unei societăți mai bune.

Deși există diferite mecanisme și căi pentru participarea cetățenilor, aceasta se exprimă cel mai adesea prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor inițiative de diferite tipuri și naturi. Politica de coeziune a UE oferă resurse pentru punerea în aplicare tocmai a unor astfel de activități, care sprijină dezvoltarea economică și socială a regiunilor aflate în dificultate.

Zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria este una dintre acele regiuni defavorizate care caută soluții la provocări comune pentru a debloca întregul spectru al potențialului lor neexploatat. Acest lucru este susținut de programul comun de cooperare transfrontalieră.

 

Această secțiune prezintă 6 povești de succes ale participării civice în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, ale căror rezultate au contribuit la rezolvarea unor probleme specifice ale zonei transfrontaliere și, de asemenea, au dat un impuls dezvoltării acesteia. 

Ruse, Bulgaria
Poveste de succes Fundației ”Idein razvitie”
Silistra, Bulgaria
Poveste de succes“Organizaţia Tinerilor pentru Silistra Europeană“
Constanta, Romania
Poveste de succes ONG `Mare Nostrum`
Vidin, Bulgaria
Poveste de succes „Centrul de tineret liber“  
Calarasi, Romania
Poveste de succes AISSER
Vidin, Bulgaria
Poveste de  succes  ”Institutului pentru Inovare și Cooperare Teritorială” 

Discuții cu focus-grupuri în România – Rezumatul evenimentului

La 14 iunie 2021 a avut loc o discuție activă cu comunitatea de tineri din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria.

La întâlnirea online cu focus-grupuri au participat aproximativ 20 de persoane interesate de domeniul politicii de coeziune și de programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, respectiv – prioritățile acestora pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027.

În cadrul evenimentului interactiv de 4 ore, o parte din produsele realizate în cadrul proiectului au fost discutate cu participanții, și anume (a) un ghid practic privind mecanismele de participare a cetățenilor în procesele de programare și implementare a programelor (operaționale și transfrontaliere) și (b) videoclipuri cu inițiative de succes implementate în cadrul INTERREG V-A România – Bulgaria.

Pe baza feedback-ului primit, echipa de proiect va face ajustări la aceste produse și le va prezenta publicului larg în scurt timp.

Materialele informative din cadrul reuniunii pot fi găsite AICI и AICI, și produsele finale pot fi găsite în secțiunea „Publicații” de pe site-ul nostru. 

ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM REGIUNEA NOASTRĂ!

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.