Povești de succes ale participării cetățenilor în implementarea programului INTERREG România-Bulgaria

Participarea cetățenilor reprezintă o oportunitate de a aborda provocările la nivel local și regional. Aceasta asigură implicarea reală a oamenilor în găsirea de soluții la problemele cotidiene și în punerea în aplicare a acțiunilor care contribuie la construirea unei societăți mai bune.

Deși există diferite mecanisme și căi pentru participarea cetățenilor, aceasta se exprimă cel mai adesea prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor inițiative de diferite tipuri și naturi. Politica de coeziune a UE oferă resurse pentru punerea în aplicare tocmai a unor astfel de activități, care sprijină dezvoltarea economică și socială a regiunilor aflate în dificultate.

Zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria este una dintre acele regiuni defavorizate care caută soluții la provocări comune pentru a debloca întregul spectru al potențialului lor neexploatat. Acest lucru este susținut de programul comun de cooperare transfrontalieră.

 

Această secțiune prezintă 6 povești de succes ale participării civice în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, ale căror rezultate au contribuit la rezolvarea unor probleme specifice ale zonei transfrontaliere și, de asemenea, au dat un impuls dezvoltării acesteia. 

Ruse, Bulgaria
Poveste de succes Fundației ”Idein razvitie”
Silistra, Bulgaria
Poveste de succes“Organizaţia Tinerilor pentru Silistra Europeană“
Constanta, Romania
Poveste de succes ONG `Mare Nostrum`
Vidin, Bulgaria
Poveste de succes „Centrul de tineret liber“  
Calarasi, Romania
Poveste de succes AISSER
Vidin, Bulgaria
Poveste de  succes  ”Institutului pentru Inovare și Cooperare Teritorială” 

Discuții cu focus-grupuri în România – Rezumatul evenimentului

La 14 iunie 2021 a avut loc o discuție activă cu comunitatea de tineri din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria.

La întâlnirea online cu focus-grupuri au participat aproximativ 20 de persoane interesate de domeniul politicii de coeziune și de programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, respectiv – prioritățile acestora pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027.

În cadrul evenimentului interactiv de 4 ore, o parte din produsele realizate în cadrul proiectului au fost discutate cu participanții, și anume (a) un ghid practic privind mecanismele de participare a cetățenilor în procesele de programare și implementare a programelor (operaționale și transfrontaliere) și (b) videoclipuri cu inițiative de succes implementate în cadrul INTERREG V-A România – Bulgaria.

Pe baza feedback-ului primit, echipa de proiect va face ajustări la aceste produse și le va prezenta publicului larg în scurt timp.

Materialele informative din cadrul reuniunii pot fi găsite AICI и AICI, și produsele finale pot fi găsite în secțiunea „Publicații” de pe site-ul nostru. 

ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM REGIUNEA NOASTRĂ!

GHID PRACTIC AL MECANISMELOR PRIN CARE CETĂȚENII SE POT IMPLICA ÎN DEZVOLTAREA DE ȘI IMPLEMENTAREA VIITOARE A PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

Participarea cetățenilor reprezintă fundamentul unei bune guvernări. Acesta pune bazele pentru aplicarea principiilor transparenței, deschiderii și eficienței în planificarea și punerea în aplicare a politicilor publice.

Implicarea activă a cetățenilor (în special a tinerilor) în procesul de luare a deciziilor și de acțiune la nivel local și regional este esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți mai democratice, mai favorabile incluziunii și mai prospere, în care aceștia vor trăi și se vor dezvolta. Colaborarea cu populația ar trebui să devină o parte integrantă a proceselor de definire a priorităților de dezvoltare pentru o regiune sau o țară, precum și a procedurilor de luare a deciziilor și de punere în aplicare a politicilor menite să răspundă nevoilor importante ale societății. Acest lucru necesită formarea și utilizarea mecanismelor de incluziune pentru a asigura rezultate durabile în ceea ce privește chestiunile cu adevărat importante, problemele vieții de zi cu zi a cetățenilor obișnuiți.

În acest context, în cadrul proiectului RoBulUs am elaborat un ghid practic privind mecanismele prin care cetățenii pot participa la procesele decizionale. Acest document se concentrează pe implementarea măsurilor, pe identificarea priorităților la nivel local și regional care vor fi reflectate în elaborarea și implementarea viitoare a programelor operaționale în Bulgaria și România. 

Ghidul nostru practic identifică și prezintă, într-o formă sintetizată, mecanismele prevăzute de legislație pentru implicarea cetățenilor și a organizațiilor acestora în procesele de planificare, de luare a deciziilor și de punere în aplicare pentru a asigura o dezvoltare locală și regională durabilă. Apoi, prin furnizarea cunoștințelor necesare, setul nostru de instrumente ar trebui să încurajeze implicarea cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 și în utilizarea oportunităților de finanțare a acesteia.

 

Invitație pentru participi discuție cu focus grupuri

Ești interesat de viitorul regiunii tale? Vrei să participi la schimbarea acesteia? Ești gata să fii un cetățean mai activ și să folosești mecanismele furnizate pentru a participa la planificarea și implementarea programelor operaționale și transfrontaliere?

Dacă răspunsul tău este DA, apoi te invităm să participi în data de  14 iunie, de la ora 14.00 la  evenimentul online – discuție cu focus grupuri, organizat de Asociația „Institutul internațional de management“. Timp de 4 ore vom încerca să:

  • Să prezentăm politica de coeziune a UE și prioritățile acesteia pentru perioada 2021 – 2027;
  • discutăm despre Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria – realizările sale de-a lungul anilor și oportunitățile viitoare pentru dezvoltare locală și regională;
  • examinăm mecanismele existente pentru participarea cetățenilor la planificarea și implementarea programelor operaționale și transfrontaliere.

Acest evenimentul se organizează în cadrul proiectului RoBulUs: „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România“, finanțat prin apelul 2020CE16BAT012 al Direcției Generale ” Politică regională și urbană” a Comisiei Europene. Scopul forumului este să promoveze subiectele de mai sus, dar și să prezinte și să discute cu comunitatea de tineret din regiunea transfrontalieră unele dintre produsele pregătite în cadrul proiectului și să încurajeze participarea pro-activă la dezvoltarea locală și regională. Pentru că, ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM REGIUNEA NOASTRĂ!

Evenimentul este gratuit și deschis tuturor părților interesate – centre de cultură și lideri de tineret, tineri implicați în proiecte și alții. Formatul este online prin intermediul platformei ZOOM. Este necesară o înregistrare în prealabil https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlfu-gqTgjHdQkkRjjagOnQ-SLFWXjmF3h

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.