Oportunitatea de a te implica în îmbunătățirea și modernizarea aplicației mobile RoBulUs

În contextul proiectului RoBulUs, am creat o aplicație mobilă pentru a crește gradul de conștientizare a tinerilor cu privire la politica de coeziune și la contribuția acesteia la îmbunătățirea comunităților noastre și a vieții de zi cu zi. Aplicația mobilă prezintă programele naționale și interregionale la care participă Bulgaria și România și promovează implicarea civică în planificarea și implementarea acestora.

Aplicația mobilă RoBulUs este disponibilă pentru toate părțile interesate care, pe lângă faptul că o pot utiliza, se pot implica în procesele de evaluare, îmbunătățire și actualizare a acesteia.

Contactați-ne pentru a ne prezenta ideile dumneavoastră

Aplicația mobilă facilitează interacțiunea cu autoritățile locale în beneficiul dezvoltării locale

Lumea de astăzi este dinamică, digitală, plină de inovații. Dispozitivele mobile au devenit de mult timp mult mai mult decât un mijloc de comunicare și au ocupat o parte semnificativă din viața noastră de zi cu zi. Ele sunt o sursă de informații, un mijloc de schimb de informații, un canal de comunicare… și chiar un instrument de afirmare și de apărare a propriei poziții civice.

Tinerii sunt sensibili la problemele actuale. Ei sunt activi, responsabili și concentrați. Își prețuiesc timpul și resursele, direcționându-le către lucrurile care contează cu adevărat. Și ce este mai important decât să te implici în modelarea viitorului comunității și regiunii tale locale?

În cadrul proiectului RoBulUs, a fost creată o aplicație mobilă pentru a oferi confortul noilor tehnologii și pentru a asigura posibilitatea de implicare în procesele decizionale privind dezvoltarea locală și regională.

Aplicația RoBulUs oferă informații sintetizate despre natura și aplicarea politicii de coeziune a UE și despre prioritățile acesteia pentru perioada 2021-2027. Anexa prezintă în rezumat programele naționale, transfrontaliere și interregionale la care Bulgaria și România participă în perioada de programare actuală și în cea anterioară. Acesta oferă, de asemenea, sfaturi practice privind exercitarea participării civice, inclusiv prin accesul la celelalte produse ale proiectului – manualul „Viziune pentru convergență” și o serie de videoclipuri privind bunele practici în implementarea programului INTERREG V-A România-Bulgaria. Aplicația este deosebit de utilă pentru că oferă posibilitatea de a interacționa cu autoritățile locale și de a participa la discuții publice active privind documentele strategice și cererile de finanțare.

Aplicația mobilă este disponibilă pe Google Play

Manualul interactiv „Viziune pentru coeziune” sprijină tinerii în exercitarea angajamentului lor civic

Participarea civică este dreptul oamenilor de a participa pe deplin la procesele de planificare strategică și de gestionare. Aceasta le permite părților interesate să se implice în dezvoltarea de soluții, contribuind astfel la găsirea celor care funcționează pentru toate părțile. În plus, aceasta constituie un angajament de punere în aplicare și monitorizare a acestor decizii.

Participarea cetățenilor poate lua diferite forme și expresii. De cele mai multe ori, rezultatul principal este legat de crearea unei schimbări sociale sau societale semnificative și, de obicei, aduce cu sine o serie de efecte complementare.

Tinerii sunt principala sursă de idei inovatoare, aducând resurse și energie pentru a le realiza.

Aceștia sunt, de asemenea, beneficiarii așteptați ai schimbării. Prin urmare, ei sunt cei care ar trebui să își accepte rolul de parteneri cu drepturi depline în planificarea strategică și să își expună deschis poziția față de problemele actuale. Aceasta înseamnă să profite de dreptul la implicare democratică pe care îl au prin mecanismele prevăzute de lege.

Ghidul interactiv „Viziune pentru coeziune„, elaborat în cadrul proiectului RoBulUS, îi ajută în acest sens. Ghidul oferă informații sintetizate despre căile existente pentru participarea cetățenilor în contextul politicii de coeziune și oferă îndrumări privind modul de a le stăpâni și de a le pune în practică. Pentru toți cetățenii interesați, acesta este un instrument valoros pentru a afla despre oportunitățile de implicare în dezvoltarea regională și locală.

Ghidul este complet gratuit și este disponibil pentru toate părțile interesate.

Povești de succes ale participării cetățenilor în implementarea programului INTERREG România-Bulgaria

Participarea cetățenilor reprezintă o oportunitate de a aborda provocările la nivel local și regional. Aceasta asigură implicarea reală a oamenilor în găsirea de soluții la problemele cotidiene și în punerea în aplicare a acțiunilor care contribuie la construirea unei societăți mai bune.

Deși există diferite mecanisme și căi pentru participarea cetățenilor, aceasta se exprimă cel mai adesea prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor inițiative de diferite tipuri și naturi. Politica de coeziune a UE oferă resurse pentru punerea în aplicare tocmai a unor astfel de activități, care sprijină dezvoltarea economică și socială a regiunilor aflate în dificultate.

Zona transfrontalieră dintre România și Bulgaria este una dintre acele regiuni defavorizate care caută soluții la provocări comune pentru a debloca întregul spectru al potențialului lor neexploatat. Acest lucru este susținut de programul comun de cooperare transfrontalieră.

 

Această secțiune prezintă 6 povești de succes ale participării civice în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, ale căror rezultate au contribuit la rezolvarea unor probleme specifice ale zonei transfrontaliere și, de asemenea, au dat un impuls dezvoltării acesteia. 

Ruse, Bulgaria
Poveste de succes Fundației ”Idein razvitie”
Silistra, Bulgaria
Poveste de succes“Organizaţia Tinerilor pentru Silistra Europeană“
Constanta, Romania
Poveste de succes ONG `Mare Nostrum`
Vidin, Bulgaria
Poveste de succes „Centrul de tineret liber“  
Calarasi, Romania
Poveste de succes AISSER
Vidin, Bulgaria
Poveste de  succes  ”Institutului pentru Inovare și Cooperare Teritorială” 

GHID PRACTIC AL MECANISMELOR PRIN CARE CETĂȚENII SE POT IMPLICA ÎN DEZVOLTAREA DE ȘI IMPLEMENTAREA VIITOARE A PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

Participarea cetățenilor reprezintă fundamentul unei bune guvernări. Acesta pune bazele pentru aplicarea principiilor transparenței, deschiderii și eficienței în planificarea și punerea în aplicare a politicilor publice.

Implicarea activă a cetățenilor (în special a tinerilor) în procesul de luare a deciziilor și de acțiune la nivel local și regional este esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți mai democratice, mai favorabile incluziunii și mai prospere, în care aceștia vor trăi și se vor dezvolta. Colaborarea cu populația ar trebui să devină o parte integrantă a proceselor de definire a priorităților de dezvoltare pentru o regiune sau o țară, precum și a procedurilor de luare a deciziilor și de punere în aplicare a politicilor menite să răspundă nevoilor importante ale societății. Acest lucru necesită formarea și utilizarea mecanismelor de incluziune pentru a asigura rezultate durabile în ceea ce privește chestiunile cu adevărat importante, problemele vieții de zi cu zi a cetățenilor obișnuiți.

În acest context, în cadrul proiectului RoBulUs am elaborat un ghid practic privind mecanismele prin care cetățenii pot participa la procesele decizionale. Acest document se concentrează pe implementarea măsurilor, pe identificarea priorităților la nivel local și regional care vor fi reflectate în elaborarea și implementarea viitoare a programelor operaționale în Bulgaria și România. 

Ghidul nostru practic identifică și prezintă, într-o formă sintetizată, mecanismele prevăzute de legislație pentru implicarea cetățenilor și a organizațiilor acestora în procesele de planificare, de luare a deciziilor și de punere în aplicare pentru a asigura o dezvoltare locală și regională durabilă. Apoi, prin furnizarea cunoștințelor necesare, setul nostru de instrumente ar trebui să încurajeze implicarea cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 și în utilizarea oportunităților de finanțare a acesteia.

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.