Peste 50 de participanți din Bulgaria și România au luat parte la conferința finală „Viziune pentru coeziune” desfășurată pe data de 21 decembrie 2021, din cadrul proiectului RoBulUs „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră România-Bulgaria”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfășurat într-o formă hibridă, cu posibilitatea participării online și în persoană, oferind astfel o oportunitate de a implica toate părțile interesate din zona transfrontalieră româno-bulgară.

Obiectivul general al evenimentului a fost acela de a responsabiliza tinerii în crearea de schimbări economice și sociale pentru comunitatea locală și pentru regiune, informându-i cu privire la oportunitatea de a se implica în planificarea strategică și în procesul decizional, precum și de a motiva inițiativa și participarea la planificarea și implementarea programelor finanțate prin Politica de Coeziune a UE pentru perioada 2021-2027.

 

Grupul de vorbitori a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și private, ai autorităților locale și ai grupurilor de inițiativă cetățenească pentru a discuta despre participarea civică prin prisma politicii de coeziune și a programelor operaționale/transfrontaliere.

În prima parte a forumului, experții de la Centrul regional de informare – Dobrich au făcut o prezentare a politicii de coeziune, a acordului de parteneriat și a programelor Republicii Bulgaria pentru următorii 7 ani. Autoritatea de Management a programului INTERREG VI-A și-a prezentat viziunea de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

Următorul panel a definit posibilitatea de a implica cetățenii în procesele de planificare strategică la nivel local și regional, explicând căile de urmat în acest sens prin exemplul creării Planurilor integrate de dezvoltare municipală (PIDM). În cele din urmă, reprezentanții uneia dintre asociațiile active de cetățeni din regiunea Dobrich au împărtășit motivația lor de a iniția și implementa o serie de inițiative în sprijinul dezvoltării locale.

Printre participanții la eveniment, pe lângă cetățenii cu inițiativă, s-au aflat și reprezentanți interesați ai administrațiilor municipale, ai organizațiilor private și ai ONG-urilor. Acesta este un semn al interesului pentru acest subiect din partea tuturor părților, al dorinței de a coopera unii cu alții și de a obține rezultate mai durabile în materie de politici publice.

La finalul forumului, echipa de proiect a prezentat instrumentele interactive create în beneficiul participării civice și al interacțiunii dintre autoritățile locale și populație.