Interesul internațional pentru produsele proiectului RoBulUs

Echipa proiectului RoBulUs a fost invitată de rețeaua profesională europeană Border Focal Point Network pentru a împărtăși succesele obținute în lucrul cu tinerii și în promovarea cetățeniei active a acestora.

Seria „‘Dincolo de frontiere: Dezbateri la micul dejun” (‘Beyond Borders: Breakfast Debates’) este concepută pentru a evidenția modalitățile prin care regiunile transfrontaliere pot fi sprijinite pentru a-și depăși problemele specifice, utilizând în același timp numeroasele lor resurse. Cea de-a șasea ediție a dezbaterilor a fost dedicată noului an 2022, desemnat drept Anul Tineretului. Acesta a avut loc la 3 februarie 2022, iar proiectul RoBUlUs a fost una dintre cele două bune practici în domeniul tineretului prezentate.

Mulțumim pentru invitație și pentru interesul manifestat și vă prezentăm înregistrarea dezbaterii aici:

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/watch-again-beyond-borders-breakfast-debate-6-european-youth-cross-border-cooperation

Conferința finală „Viziune pentru coeziune” a încheiat implementarea proiectului RoBulUs

Peste 50 de participanți din Bulgaria și România au luat parte la conferința finală „Viziune pentru coeziune” desfășurată pe data de 21 decembrie 2021, din cadrul proiectului RoBulUs „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră România-Bulgaria”, implementat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfășurat într-o formă hibridă, cu posibilitatea participării online și în persoană, oferind astfel o oportunitate de a implica toate părțile interesate din zona transfrontalieră româno-bulgară.

Obiectivul general al evenimentului a fost acela de a responsabiliza tinerii în crearea de schimbări economice și sociale pentru comunitatea locală și pentru regiune, informându-i cu privire la oportunitatea de a se implica în planificarea strategică și în procesul decizional, precum și de a motiva inițiativa și participarea la planificarea și implementarea programelor finanțate prin Politica de Coeziune a UE pentru perioada 2021-2027.

 

Grupul de vorbitori a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice și private, ai autorităților locale și ai grupurilor de inițiativă cetățenească pentru a discuta despre participarea civică prin prisma politicii de coeziune și a programelor operaționale/transfrontaliere.

În prima parte a forumului, experții de la Centrul regional de informare – Dobrich au făcut o prezentare a politicii de coeziune, a acordului de parteneriat și a programelor Republicii Bulgaria pentru următorii 7 ani. Autoritatea de Management a programului INTERREG VI-A și-a prezentat viziunea de a sprijini dezvoltarea zonei transfrontaliere dintre România și Bulgaria.

Următorul panel a definit posibilitatea de a implica cetățenii în procesele de planificare strategică la nivel local și regional, explicând căile de urmat în acest sens prin exemplul creării Planurilor integrate de dezvoltare municipală (PIDM). În cele din urmă, reprezentanții uneia dintre asociațiile active de cetățeni din regiunea Dobrich au împărtășit motivația lor de a iniția și implementa o serie de inițiative în sprijinul dezvoltării locale.

Printre participanții la eveniment, pe lângă cetățenii cu inițiativă, s-au aflat și reprezentanți interesați ai administrațiilor municipale, ai organizațiilor private și ai ONG-urilor. Acesta este un semn al interesului pentru acest subiect din partea tuturor părților, al dorinței de a coopera unii cu alții și de a obține rezultate mai durabile în materie de politici publice.

La finalul forumului, echipa de proiect a prezentat instrumentele interactive create în beneficiul participării civice și al interacțiunii dintre autoritățile locale și populație.

Pe 21 decembrie va avea loc Conferința finală „Viziune pentru coeziune” a proiectului RoBulUs

Timp de aproape 12 luni, echipa de proiect RoBulUs a lucrat pe tema participării cetățenilor și a oportunităților de implicare în planificarea, dezvoltarea și implementarea programelor operaționale ale României și Bulgariei și a programului de cooperare transfrontalieră INTERREG VI-A.

În această perioadă, echipa de proiect a cercetat legislația bulgară și românească, a elaborat un ghid și un manual de stăpânire a mecanismelor de participare civică, a filmat și prezentat 6 exemple bune de implementare a propriilor idei, a propus o aplicație mobilă pe care a testat-o și experimentat-o cu potențialii săi utilizatori.

Astăzi, organizăm ultima noastră conferință „Viziune pentru coeziune” ca să:

 • Rezumăm ceea ce am făcut până acum; 
 • Prezentăm în practică procesul de planificare al dezvoltării locale;
 • Vă prezentăm programele Republicii Bulgaria pentru perioada 2021 – 2027, care sunt susținute de politica de coeziune a UE;
 • Încurajăm angajamentului civic și valorificarea capitalului de idei, resurse și motivație al tinerilor pentru a realiza dezvoltarea locală și regională;
 • Creăm condițiile și o cale de discuție a ideilor și a unei potențiale colaborări între cetățeni și administrațiile locale.

Subiectele conferinței se bazează pe practică și experiență reală și vor fi de folos tuturor tinerilor, lucrătorilor de tineret și liderilor care doresc să participe mai activ în procesele de planificare și implementare a programelor operaționale ale Republicii Bulgaria și INTERREG VI-A România – Bulgaria.

Evenimentul este organizat într-o formă hibridă, cu posibilitatea participării online și în sală – cu respectarea condițiilor prevăzute la punctul 32 din Ordinul Ministerului Sănătății pentru înscriere, după prezentarea unui document valabil de vaccinare, de pre-bolnăvire sau de examinare.

Locurile sunt limitate, vă rugăm să le solicitați aici până la data de 17 decembrie.

Sesiuni experimentale pentru testarea instrumentelor pilot RoBulUs

În cadrul inițiativei RoBulUs, au fost elaborate un manual interactiv „Viziune pentru coeziune” și o aplicație mobilă. Acestea sunt concepute pentru a servi tinerilor din Bulgaria și România, facilitând implicarea lor în calitate de cetățeni în procesele de luare a deciziilor în planificarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 în fața programelor naționale și regionale.

În ultima lună, au fost organizate 3 sesiuni experimentale, în cadrul cărora ne-am întâlnit cu potențialii utilizatori ai produselor proiectului:

 • cu studenții de la Universitatea de Management pe 23 noiembrie 2021;
 • cu tineri antreprenori și lideri de tineret pe 26 noiembrie 2021, online;
 • cu elevii de la Liceu privat de turism și antreprenoriat „Raiko Tsonchev” – Dobrich pe 10 decembrie 2021,

Pe parcursul programului de câteva ore, împreună cu tinerii participanți, am discutat despre natura și scopul politicii de coeziune și despre rolul implicării lor în procesul de luare a deciziilor legate de planificarea și implementarea acesteia. Conținutul manualului interactiv a fost discutat în detaliu, permițând tinerilor participanți să se orienteze în ceea ce privește responsabilitățile instituțiilor și părților interesate implicate în planificarea și punerea în aplicare a politicii de coeziune la nivel internațional, național și regional. Printre alte beneficii, această analiză a oferit premisele pentru dobândirea de noi cunoștințe și abilități necesare pentru a practica participarea civică în legătură cu dezvoltarea locală și regională.

În următoarea parte a sesiunilor, participanții au primit sarcini practice (de grup și individuale) legate de aplicația mobilă, cu scopul de a testa viteza și accesibilitatea acesteia, precum și inteligibilitatea informațiilor prezentate.

Fiecare eveniment s-a încheiat cu o evaluare din partea participanților. Majoritatea acestora (87%) au identificat instrumentele pilot ale proiectului ca fiind un instrument util pentru participarea civică în domeniul politicii de coeziune și au sugerat că acestea ar contribui la creșterea implicării civice a tinerilor în procesul decizional local și regional.

Prezentarea proiectului RoBulUs în fața a peste 50 de municipalități bulgare

Proiectul RoBulUs:  „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România” și produsele sale au fost prezentate în cadrul conferinței „O Europă mai apropiată – Platformă deschisă pentru inițiative civice”, care a avut loc online pe 30 noiembrie.

Conferința a fost organizată de Asociația pentru Responsabilitate Socială și Dezvoltare prin Inovare (ASORI) și a reunit peste 70 de participanți – reprezentanți a peste 50 de municipalități bulgare.

În cadrul scurtei noastre prezentări, am reușit să acoperim toate evoluțiile proiectului, cu accent pe aplicația mobilă. Am prezentat reprezentanților administrațiilor locale ale municipalităților participante posibilitatea de a se înscrie pe lista municipalităților – destinatari ai mesajelor din canalul de comunicare construit al aplicației, ceea ce le-ar ajuta să îmbunătățească interacțiunea cu locuitorii comunei și să diversifice conceptele de proiect pentru dezvoltarea locală.

Toate administrațiile municipale și regionale își pot înregistra interesul de a fi incluse în lista de destinatari ai mesajelor cetățenilor, contactând echipa de proiect.

Discuții cu focus-grupuri în România – Rezumatul evenimentului

La 14 iunie 2021 a avut loc o discuție activă cu comunitatea de tineri din regiunea transfrontalieră dintre România și Bulgaria.

La întâlnirea online cu focus-grupuri au participat aproximativ 20 de persoane interesate de domeniul politicii de coeziune și de programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, respectiv – prioritățile acestora pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027.

În cadrul evenimentului interactiv de 4 ore, o parte din produsele realizate în cadrul proiectului au fost discutate cu participanții, și anume (a) un ghid practic privind mecanismele de participare a cetățenilor în procesele de programare și implementare a programelor (operaționale și transfrontaliere) și (b) videoclipuri cu inițiative de succes implementate în cadrul INTERREG V-A România – Bulgaria.

Pe baza feedback-ului primit, echipa de proiect va face ajustări la aceste produse și le va prezenta publicului larg în scurt timp.

Materialele informative din cadrul reuniunii pot fi găsite AICI и AICI, și produsele finale pot fi găsite în secțiunea „Publicații” de pe site-ul nostru. 

ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM REGIUNEA NOASTRĂ!

Invitație pentru participi discuție cu focus grupuri

Ești interesat de viitorul regiunii tale? Vrei să participi la schimbarea acesteia? Ești gata să fii un cetățean mai activ și să folosești mecanismele furnizate pentru a participa la planificarea și implementarea programelor operaționale și transfrontaliere?

Dacă răspunsul tău este DA, apoi te invităm să participi în data de  14 iunie, de la ora 14.00 la  evenimentul online – discuție cu focus grupuri, organizat de Asociația „Institutul internațional de management“. Timp de 4 ore vom încerca să:

 • Să prezentăm politica de coeziune a UE și prioritățile acesteia pentru perioada 2021 – 2027;
 • discutăm despre Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria – realizările sale de-a lungul anilor și oportunitățile viitoare pentru dezvoltare locală și regională;
 • examinăm mecanismele existente pentru participarea cetățenilor la planificarea și implementarea programelor operaționale și transfrontaliere.

Acest evenimentul se organizează în cadrul proiectului RoBulUs: „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România“, finanțat prin apelul 2020CE16BAT012 al Direcției Generale ” Politică regională și urbană” a Comisiei Europene. Scopul forumului este să promoveze subiectele de mai sus, dar și să prezinte și să discute cu comunitatea de tineret din regiunea transfrontalieră unele dintre produsele pregătite în cadrul proiectului și să încurajeze participarea pro-activă la dezvoltarea locală și regională. Pentru că, ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM REGIUNEA NOASTRĂ!

Evenimentul este gratuit și deschis tuturor părților interesate – centre de cultură și lideri de tineret, tineri implicați în proiecte și alții. Formatul este online prin intermediul platformei ZOOM. Este necesară o înregistrare în prealabil https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlfu-gqTgjHdQkkRjjagOnQ-SLFWXjmF3h

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestui site nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

RoBulUs este acronim pentru „Instrumente pentru promovarea implicării tinerilor în cooperarea transfrontalieră între Bulgaria și România”. Aceasta este o inițiativă care sprijină tinerii să fie mai informați și mai activi în procesele decizionale.

Stai cu noi

2021 – RoBulUs. All rights reserved.