Интересуваш ли се от бъдещето на своя регион? Искаш ли да участваш в неговата промяна? Готов ли си да бъдеш по-активен гражданин и да използваш предоставените ти механизми за участие в планирането и изпълнението на оперативни и трансгранични програми?
Ако отговорът ти е ДА, то тогава те каним да вземеш участие в организираното от Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ събитие – дискусия с фокус групи на 7-ми юни от 10ч.. По  време на срещата ще:
– Представим политиката на сближаване на ЕС и нейните приоритети за периода 2021 – 2027;
– дискутираме Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България – нейните постижения през годините и бъдещи възможности за местно и регионално развитие;
– прегледаме съществуващите механизми за участие на гражданите в планирането и изпълнението на оперативни и трансгранични програми.

Това събитие се организира по проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, финансиран по покана 2020CE16BAT012 на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Цел на форума е да популяризира темите по-горе, но така също да представи и обсъди с младежката общност от трансграничния регион част от изготвените в рамките на проекта продукти и да насърчи про-активното участие в местното и регионалното развитие. Защото, ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Събитието е безплатно и отворено за всички заинтересовани страни – младежки работници и лидери, млади хора, участвали в изпълнението на проекти и други. Форматът на провеждане е онлайн чрез платформата ZOOM. Необходима е предварителна регистрация тук: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdeytqT4oE9AvEpeoOoA7iAzj_XMlNBXi