Международен интерес към продуктите на проект RoBulUs

Екипът на проект RoBulUs бе поканен от европейската професионалната мрежа Border Focal Point Network да сподели своите успехи в работата си с младите хора и в насърчаване на тяхното активно гражданство.

Поредицата „Отвъд границите: Дебати за закуска“ (‘Beyond Borders: Breakfast Debates’) е предназначена да подчертае начините, по които трансграничните региони могат да бъдат подкрепени в преодоляването на специфичните им проблеми при използване на многобройните им ресурси. Шестото издание на дебатите бе посветено на новата 2022 година, определената за годината на младежта. То се проведе на 3-ти февруари 2022 г., като проект RoBUlUs бе една от едва двете представени добри практики в работата с младите хора.

С огромни благодарности за отправената покана и проявения интерес споделяме записа на дебата тук.  

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/watch-again-beyond-borders-breakfast-debate-6-european-youth-cross-border-cooperation

С финална конференция «Визия за сближаване» приключи реализацията на проект RoBulUs

Над 50 участника от България и Румъния се включиха в провелата се на 21 декември 2021 финална конференция „Визия за сближаване“ на проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Събитието се проведе в хибридна форма, с възможност за онлайн и присъствено участие, като по този начин предостави възможност за включване на всички заинтересовани страни на територията на българо-румънската трансгранична зона.

Водещата цел на мероприятието бе да овласти младите хора в създаването на икономическа и социална промяна за местната общност и региона, като ги информира относно възможността за включването им в стратегическото планиране и вземането на решения, а така също – да мотивира инициативността и участието в планирането и изпълнението на програмите, финансирани от Политиката на сближаване на ЕС за периода 2021 – 2027.

 

Лекторският състав събра представители на публични и частни институции, на местната власт и на инициативни групи граждани, за да обсъди гражданското участие през призмата на Политиката на сближаване и оперативните/ трансгранични програми.

В първата част на форума експертите на ОИЦ – Добрич направиха представяне на Политиката на сближаване, Споразумението за партньорство и програмите на Р България за следващите 7 години. Управляващият орган на програма INTERREG VI-A пък презентира визията си за подкрепа развитието на трансграничната зона между Румъния и България.

В следващия панел бе дефинирана възможността за включване на гражданите в процесите на стратегическо планиране на местно и регионално ниво, като бяха разяснени пътеките за това по примера на създаване на плановете за интегрирано развитие на община (ПИРО). Накрая, представители на едно от активните за регион Добрич сдружение на граждани сподели мотивацията си в инициирането и реализирането на поредица от инициативи в принос на местното развитие.

Сред аудиторията на събитието освен инициативни граждани са се включили и заинтересовани представители на общински администрации, частни организации и неправителствения сектор. Това е знак за интереса към темата от всички страни, за готовността за сътрудничество помежду им и постигане на по-устойчиви резултати на публичните политики. 

В края на форума, екипът на проекта представи създадените интерактивни инструменти в полза на гражданското участие и взаимодействието между местните власти и хората.

На 21 декември ще се проведе Финална конференция «Визия за сближаване» на проект RoBulUs

В продължение на почти 12 месеца екипът на проект RoBulUs работи по темата за гражданското участие и възможностите за включване при планирането, разработването и изпълнението на оперативните програми на Румъния и България и програмата за тяхното трансгранично сътрудничество INTERREG VIA.

През този период, екипът на проекта проучи българското и румънско законодателство, разработи ръководство и наръчник за овладяване механизмите за гражданско участие, видео засне и представи 6 добри примера на изпълнение на собствени идеи, предложи мобилно приложение, което тества и експериментира с неговите потенциални ползватели.

Днес организираме финалната си конференция „Визия за сближаване”, за да:

  • Обобщим какво сторихме до тук;
  • Представим на практика процеса на планиране на местното развитие;
  • Презентираме програмите на Р България за периода 2021 – 2027, които са подкрепени от политиката на сближаване на ЕС;
  • Насърчим гражданското включване и използване на капитала от идеи, ресурси и мотивация на младите хора за постигане на местно и регионално развитие;
  • Създадем условията и пътеката за обсъждане на идеи и потенциално сътрудничество между гражданите и местните администрации.

Темите на конференцията се основават на реалната практика и опит и ще бъдат в полза на всички млади хора, младежки работници и лидери, които искат да участват по-активно в процесите на планиране и реализация на оперативните програми на Р България и на INTERREG VIA Румъния – България.

Събитието се организира в хибридна форма, с възможност за участие онлайн и присъствено в зала – при спазване изискванията на т. 32 от Заповедта на МЗ за включване след представяне на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

Местата са ограничени, моля заявете Вашето не по-късно от 17 декември.

Експериментални сесии за проверка на пилотните инструменти на проект RoBulUs

В рамките на инициативата RoBulUs бяха разработени Интерактивен наръчник „Визия за сближаване“ и мобилно приложение. Те са проектирани да служат на младите хора от България и Румъния като улесняват включването им като граждани в процесите на вземане на решения при планирането и изпълнението на Кохезионната политика 2021 – 2027 в лицето на национални и регионални програми.

През последния месец бяха организирани 3 експериментални сесии, в които се срещнахме с потенциални ползватели на проектните продукти:

  • със студенти от Висше училище по мениджмънт на 23 ноември 2021;

  • с млади предприемачи и младежки лидери на 26 ноември 2021, онлайн;

  • с ученици от ЧГТП „Райко Цончев“ – гр. Добрич на 10 декември 2021г.,

В рамките на няколко часовата програма заедно с участващите млади хора обсъдихме същността и предназначението на Политиката на сближаване и ролята на тяхното включване във вземането на решения, свързани с нейното планиране и реализация. Съдържанието на Интерактивния наръчник бе разгледано детайлно, което позволи на участващите млади хора да се ориентират сред отговорностите на институции и заинтересовани страни, участващи в планирането и изпълнението на Кохезионната политика на международно, национално и регионално ниво. Наред с останалите ползи, този преглед осигури предпоставки за овладяване на нови знания и умения, нужни за практикуване на гражданското участие по отношение на местното и регионално развитие.

В следващата част на сесиите, на участниците бяха дадени (групови и индивидуални) практически задачи, свързани с мобилното приложение, което целеше проверка на неговата скорост и достъпност, както и разбираемостта на представената информация.

Всяко събитие приключи с оценка от страна на участниците. Мнозинството от тях (87%) определят пилотните инструменти на проекта като полезен инструмент за гражданско участие в областта на Кохезионната политика и предполагат, че те ще спомогнат за повишаване младежката гражданска активност при обсъждането и вземането на решения на местно и регионално ниво.

Представяне разработките на проект RoBulUs пред над 50 български общини

Проект RoBulUs: Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“ и неговите продукти бяха представени по време на конференцията „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“, която се проведе онлайн на 30 ноември.

Конференцията се организира от Асоциация за Социална Отговорност и Развитие чрез Иновации (АСОРИ) и в нея се включиха над 70 участника – представители на над 50 български общини.

В рамките на краткото ни представяне успяхме да разгледаме всички разработки на проекта, като  резонно, поставихме акцент върху мобилното приложение. Запознахме представителите на участващите общини местни администрации с възможността да се присъединят към списъка на общини – получатели на съобщения от изградения комуникационен канал на приложението, което би им помогнало да подобрят взаимодействието си с хората от общината и да разнообразят проектните концепции за местно развитие.

Всички общински и областни администрации могат да заявят своя интерес за включване в списъка с получателите на съобщения от граждани чрез връзка с екипа на проекта.

Дискусия с фокус групи в България – резюме на събитието

Активна дискусия с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България се проведе на 7 юни 2021. 

В онлайн срещата с фокус групи се включиха около 20 души с интереси в областта на политиката на сближаване и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съответно – от техните приоритети за предстоящия програмен период 2021 – 2027г. 

По време на 4-часовото интерактивно събитие с участниците бяха обсъдени част от изготвените в рамките на проекта продукти, а именно (а) практическо помагало за механизмите за гражданско участие в процесите на програмиране и изпълнение на (оперативни и трансгранични) програми и (б) видеа с успешни инициативи, реализирани по INTERREG V-A Румъния – България. 

Въз основа на получената обратна връзка, екипът на проекта ще нанесе корекции в тези продукти и съвсем скоро ще ги представи на широката общественост. 

Информационни материали от срещата могат да бъдат намерени тук и тук, а финалните продукти очаквайте в секция „Публикации“ на нашият сайт. 

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Покана за участие в дискусия с фокус групи

Интересуваш ли се от бъдещето на своя регион? Искаш ли да участваш в неговата промяна? Готов ли си да бъдеш по-активен гражданин и да използваш предоставените ти механизми за участие в планирането и изпълнението на оперативни и трансгранични програми?
Ако отговорът ти е ДА, то тогава те каним да вземеш участие в организираното от Сдружение „Международен институт по мениджмънт“ събитие – дискусия с фокус групи на 7-ми юни от 10ч.. По  време на срещата ще:
– Представим политиката на сближаване на ЕС и нейните приоритети за периода 2021 – 2027;
– дискутираме Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България – нейните постижения през годините и бъдещи възможности за местно и регионално развитие;
– прегледаме съществуващите механизми за участие на гражданите в планирането и изпълнението на оперативни и трансгранични програми.

Това събитие се организира по проект RoBulUs: „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“, финансиран по покана 2020CE16BAT012 на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Цел на форума е да популяризира темите по-горе, но така също да представи и обсъди с младежката общност от трансграничния регион част от изготвените в рамките на проекта продукти и да насърчи про-активното участие в местното и регионалното развитие. Защото, ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!

Събитието е безплатно и отворено за всички заинтересовани страни – младежки работници и лидери, млади хора, участвали в изпълнението на проекти и други. Форматът на провеждане е онлайн чрез платформата ZOOM. Необходима е предварителна регистрация тук: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdeytqT4oE9AvEpeoOoA7iAzj_XMlNBXi

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящият уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

RoBulUs е акроним на „Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България”. Това е инициатива, която подкрепя младите хора да бъдат по-осведомени и активни в процесите на вземане на решения.

Останете с нас

2021 – RoBulUs. All rights reserved.