Активна дискусия с младежката общност от трансграничния регион на Румъния и България се проведе на 7 юни 2021. 

В онлайн срещата с фокус групи се включиха около 20 души с интереси в областта на политиката на сближаване и програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България, съответно – от техните приоритети за предстоящия програмен период 2021 – 2027г. 

По време на 4-часовото интерактивно събитие с участниците бяха обсъдени част от изготвените в рамките на проекта продукти, а именно (а) практическо помагало за механизмите за гражданско участие в процесите на програмиране и изпълнение на (оперативни и трансгранични) програми и (б) видеа с успешни инициативи, реализирани по INTERREG V-A Румъния – България. 

Въз основа на получената обратна връзка, екипът на проекта ще нанесе корекции в тези продукти и съвсем скоро ще ги представи на широката общественост. 

Информационни материали от срещата могат да бъдат намерени тук и тук, а финалните продукти очаквайте в секция „Публикации“ на нашият сайт. 

ЗАЕДНО ПРОМЕНЯМЕ НАШИЯ РЕГИОН!