В контекста на проект RoBulUs създадохме мобилно приложение, което да повиши осведомеността на младите хора относно Политиката на сближаване и приносът й за подобряване на нашите общности и ежедневие. Мобилното приложение представя националните и междурегионалните програми, в които България и Румъния участват и насърчава гражданското включване при тяхното планиране и изпълнение.

Мобилното приложение RoBulUs е на разположение на всички заинтересовани страни, които освен с ползването му, могат да се включат в процесите на неговата оценка, подобряване и надграждане.

Свържете се с нас, за да представите своите идеи.