Проект RoBulUs: Инструменти за насърчаване на младежката ангажираност в трансграничното сътрудничество Румъния – България“ и неговите продукти бяха представени по време на конференцията „По-близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи“, която се проведе онлайн на 30 ноември.

Конференцията се организира от Асоциация за Социална Отговорност и Развитие чрез Иновации (АСОРИ) и в нея се включиха над 70 участника – представители на над 50 български общини.

В рамките на краткото ни представяне успяхме да разгледаме всички разработки на проекта, като  резонно, поставихме акцент върху мобилното приложение. Запознахме представителите на участващите общини местни администрации с възможността да се присъединят към списъка на общини – получатели на съобщения от изградения комуникационен канал на приложението, което би им помогнало да подобрят взаимодействието си с хората от общината и да разнообразят проектните концепции за местно развитие.

Всички общински и областни администрации могат да заявят своя интерес за включване в списъка с получателите на съобщения от граждани чрез връзка с екипа на проекта.