Екипът на проект RoBulUs бе поканен от европейската професионалната мрежа Border Focal Point Network да сподели своите успехи в работата си с младите хора и в насърчаване на тяхното активно гражданство.

Поредицата „Отвъд границите: Дебати за закуска“ (‘Beyond Borders: Breakfast Debates’) е предназначена да подчертае начините, по които трансграничните региони могат да бъдат подкрепени в преодоляването на специфичните им проблеми при използване на многобройните им ресурси. Шестото издание на дебатите бе посветено на новата 2022 година, определената за годината на младежта. То се проведе на 3-ти февруари 2022 г., като проект RoBUlUs бе една от едва двете представени добри практики в работата с младите хора.

С огромни благодарности за отправената покана и проявения интерес споделяме записа на дебата тук.  

https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/watch-again-beyond-borders-breakfast-debate-6-european-youth-cross-border-cooperation