В продължение на почти 12 месеца екипът на проект RoBulUs работи по темата за гражданското участие и възможностите за включване при планирането, разработването и изпълнението на оперативните програми на Румъния и България и програмата за тяхното трансгранично сътрудничество INTERREG VIA.

През този период, екипът на проекта проучи българското и румънско законодателство, разработи ръководство и наръчник за овладяване механизмите за гражданско участие, видео засне и представи 6 добри примера на изпълнение на собствени идеи, предложи мобилно приложение, което тества и експериментира с неговите потенциални ползватели.

Днес организираме финалната си конференция „Визия за сближаване”, за да:

  • Обобщим какво сторихме до тук;
  • Представим на практика процеса на планиране на местното развитие;
  • Презентираме програмите на Р България за периода 2021 – 2027, които са подкрепени от политиката на сближаване на ЕС;
  • Насърчим гражданското включване и използване на капитала от идеи, ресурси и мотивация на младите хора за постигане на местно и регионално развитие;
  • Създадем условията и пътеката за обсъждане на идеи и потенциално сътрудничество между гражданите и местните администрации.

Темите на конференцията се основават на реалната практика и опит и ще бъдат в полза на всички млади хора, младежки работници и лидери, които искат да участват по-активно в процесите на планиране и реализация на оперативните програми на Р България и на INTERREG VIA Румъния – България.

Събитието се организира в хибридна форма, с възможност за участие онлайн и присъствено в зала – при спазване изискванията на т. 32 от Заповедта на МЗ за включване след представяне на валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

Местата са ограничени, моля заявете Вашето не по-късно от 17 декември.