Participarea cetățenilor reprezintă fundamentul unei bune guvernări. Acesta pune bazele pentru aplicarea principiilor transparenței, deschiderii și eficienței în planificarea și punerea în aplicare a politicilor publice.

Implicarea activă a cetățenilor (în special a tinerilor) în procesul de luare a deciziilor și de acțiune la nivel local și regional este esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți mai democratice, mai favorabile incluziunii și mai prospere, în care aceștia vor trăi și se vor dezvolta. Colaborarea cu populația ar trebui să devină o parte integrantă a proceselor de definire a priorităților de dezvoltare pentru o regiune sau o țară, precum și a procedurilor de luare a deciziilor și de punere în aplicare a politicilor menite să răspundă nevoilor importante ale societății. Acest lucru necesită formarea și utilizarea mecanismelor de incluziune pentru a asigura rezultate durabile în ceea ce privește chestiunile cu adevărat importante, problemele vieții de zi cu zi a cetățenilor obișnuiți.

În acest context, în cadrul proiectului RoBulUs am elaborat un ghid practic privind mecanismele prin care cetățenii pot participa la procesele decizionale. Acest document se concentrează pe implementarea măsurilor, pe identificarea priorităților la nivel local și regional care vor fi reflectate în elaborarea și implementarea viitoare a programelor operaționale în Bulgaria și România. 

Ghidul nostru practic identifică și prezintă, într-o formă sintetizată, mecanismele prevăzute de legislație pentru implicarea cetățenilor și a organizațiilor acestora în procesele de planificare, de luare a deciziilor și de punere în aplicare pentru a asigura o dezvoltare locală și regională durabilă. Apoi, prin furnizarea cunoștințelor necesare, setul nostru de instrumente ar trebui să încurajeze implicarea cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune 2021-2027 și în utilizarea oportunităților de finanțare a acesteia.