В рамките на инициативата RoBulUs бяха разработени Интерактивен наръчник „Визия за сближаване“ и мобилно приложение. Те са проектирани да служат на младите хора от България и Румъния като улесняват включването им като граждани в процесите на вземане на решения при планирането и изпълнението на Кохезионната политика 2021 – 2027 в лицето на национални и регионални програми.

През последния месец бяха организирани 3 експериментални сесии, в които се срещнахме с потенциални ползватели на проектните продукти:

  • със студенти от Висше училище по мениджмънт на 23 ноември 2021;

  • с млади предприемачи и младежки лидери на 26 ноември 2021, онлайн;

  • с ученици от ЧГТП „Райко Цончев“ – гр. Добрич на 10 декември 2021г.,

В рамките на няколко часовата програма заедно с участващите млади хора обсъдихме същността и предназначението на Политиката на сближаване и ролята на тяхното включване във вземането на решения, свързани с нейното планиране и реализация. Съдържанието на Интерактивния наръчник бе разгледано детайлно, което позволи на участващите млади хора да се ориентират сред отговорностите на институции и заинтересовани страни, участващи в планирането и изпълнението на Кохезионната политика на международно, национално и регионално ниво. Наред с останалите ползи, този преглед осигури предпоставки за овладяване на нови знания и умения, нужни за практикуване на гражданското участие по отношение на местното и регионално развитие.

В следващата част на сесиите, на участниците бяха дадени (групови и индивидуални) практически задачи, свързани с мобилното приложение, което целеше проверка на неговата скорост и достъпност, както и разбираемостта на представената информация.

Всяко събитие приключи с оценка от страна на участниците. Мнозинството от тях (87%) определят пилотните инструменти на проекта като полезен инструмент за гражданско участие в областта на Кохезионната политика и предполагат, че те ще спомогнат за повишаване младежката гражданска активност при обсъждането и вземането на решения на местно и регионално ниво.